Moto Clube Val do Ouro
Acrónimo:Mc. Valadouro
CIF:G27211507
Dirección:Avenida da Veiga, 18
PoblaciónVALADOURO, O (CASCO URBANO)
Código postal:27770
Provincia:Lugo
Federación:Federación Galega de Motociclismo
Teléfono 1:617290629
Email 1:motovaladouro@hotmail.com