Peña Moteros Valmiñor
Acrónimo:P.M. ValMiñor
CIF:G36974079
Dirección:Calle Camiño do Olmos, 4
PoblaciónPANXON (SAN XOAN)
Código postal:36340
Provincia:Pontevedra
Federación:Federación Galega de Motociclismo
Teléfono 1:986366524
Móvil 1:620035247 Móvil 2:698189593
Email 1:joseasorey@gmail.com Email 2:nanoferro2.0@gmail.com
Fax 1:986357302
Web:http://www.pmoterosvalm.com